Personeelshuisvesting
Geen categorie

Bezwaar WOZ, het overwegen waard

Elk jaar berekent de gemeente de WOZ waarde van je woning of ander onroerend goed. Ze kijkt hierbij naar een aantal factoren. Je kunt hierbij denken aan het type woning, de ligging van de woning, het bouwjaar en de grootte/inhoud van de woning. In sommige gevallen voert de gemeente ook steekproefsgewijs taxaties uit. Bij veel gemeenten worden deze zaken in de computer verwerkt, waarna de WOZ wordt gegenereerd. Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ waarde, dien dan een bezwaar WOZ in. Het kan immer zomaar zijn, dat de WOZ waarde van het ene op het andere jaar flink stijgt. Een hogere WOZ waarde betekent dat je meer gemeentelijke belastingen en heffingen dient af te dragen. Denk hierbij aan afvalstoffenheffing, rioolheffing, eigenwoningforfait, vermogensbelasting en onroerendezaakbelasting. De mogelijke besparing is voor mensen een reden om een bezwaar WOZ in te dienen bij de gemeente. 

Mogelijkheden van een bezwaar WOZ

Ondanks de mogelijke besparing, dient op dit moment slechts 2% van de Nederlandse eigenaren van onroerend goed een dergelijk bezwaar in. Men vindt het over het algemeen teveel rompslomp of leeft in de veronderstelling dat een bezwaar WOZ weinig kans van slagen heeft. Toch blijkt in de praktijk dat meer dan de helft van de bezwaarprocedures uiteindelijk wordt gehonoreerd door de gemeente. En dit percentage ligt nog een stuk hoger, wanneer je je laat bijstaan door een gespecialiseerde partij. Gemiddeld ligt de jaarlijkse besparing op belastingen rond de 250 euro, indien de WOZ waarde naar beneden wordt bijgesteld. Een bezwaar WOZ biedt dus absoluut mogelijkheden en kan je veel onnodige kosten besparen

Wanneer dien je een bezwaar in?

Je moet het bezwaar WOZ indienen bij de gemeente binnen zes weken nadat je de WOZ waarde hebt ontvangen. Je ontvangt de WOZ waarde in een zogenaamde waardebeschikking. De kans dat je bezwaar daadwerkelijk wordt gehonoreerd, is groter wanneer je gegronde redenen hebt voor een lagere WOZ waarde. Dit zijn dus zaken die van invloed zijn op de waarde van je pand. We geven je enkele voorbeelden:

  • De buurt is verslechterd
  • Er wordt een windmolenpark nabij de woning aangelegd
  • Er ligt een ongunstig bestemmingsplan 
  • Er zijn giftige stoffen in de woning aangetroffen
  • De keuken en badkamer zijn hopeloos gedateerd
  • Je zit middenin een verbouwing

Als je dit soort punten kunt aandragen richting de gemeente, dan is de kans groot dat je WOZ waarde naar beneden wordt bijgesteld.

Maak samen bezwaar

Neem een partij in de arm die je helpt bij de bezwaarprocedure. Dit scheelt jou veel tijd en je weet bovendien dat het proces goed en compleet verloopt. En mocht het bezwaar uiteindelijk toch niet worden goedgekeurd, dan krijg jij je geld terug. Het enige wat wij van je nodig hebben, is je goedkeuring en de WOZ waardebeschikking. Wij gaan vervolgens voor je aan de slag, de kans is groot dat jij uiteindelijk veel geld bespaart!

Benieuwd naar de mogelijkheden van een bezwaar WOZ? Neem dan vandaag nog contact op via www.bezwaarmaker.nl!

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *